Valutahandel og trading i valuta

Valutahandel er en aktivitet hvor det spekuleres i endringer i valutakurser, der målet er å tjene penger på disse endringene. Her finner du ut hvordan dette gjøres i praksis.

Av adwestergaard.com   15. april 2019   Tjene penger på nett
valutahandel

Valutahandel gir deg muligheten å tjene penger på de stadige endringene i valutakursene. Valutakursene er i konstant endring, og spekulasjon i valuta kan medføre betydelig risiko. Det er fare for at man taper hele det innskutte beløpet, og man bør derfor gjøre seg godt kjent med risikoen før man eventuelt begynner å handle med egne penger.

Det finnes mange muligheter innen valutahandel på nett for tradere. Det å være finansspekulant kan være spennende, men innebærer også vesentlig risiko som man bør sette seg godt inn i før man satser egne penger.

Tradere kan ta del i sosial trading og på den måten få et eksklusivt innblikk i hvordan tradere handler og tenker i markedet. Det er i seg selv ganske lærerikt, og etter hvert som man kan etter hvert utvide med flere tradingmuligheter, stå på egne ben og begynne å tjene enda mer penger.

Hvordan starte med valutahandel

Hva trenger du før du kan begynne å handle valuta på nett?

Kontanter eller andre midler som kan brukes til trading (å trade med lånte penger anbefales imidlertid kun til svært erfarne tradere).

En handelskonto hos en god nettmegler.

Kunnskap. Grunnleggende forståelse av hvordan man tjener penger på valutaspekulasjon er nok til å begynne. I denne artikkelen får du det du trenger for av kunnskap for å begynne å prøve deg så smått på valutahandel.

Risikovillighet. Det er helt nødvendig å forstå risikoen som dette innebærer. Det finnes metoder for risikostyring som medfører at risikoen blir minimal, men det er også høyrisiko-muligheter innen trading som i verste fall kan bety at man vil tape mye penger.

Etter hvert trenger du også en profitabel strategi. Det finnes inngen gyllen vei her, og alle spekulanter må finne sin egen sti i tradingjungelen. Dette fordi trading er mer enn en mekanisk prosess; det også alt fra inbefatter andre variabler som tradingpsykologi og tilgjengeligheten på likvide midler.

Tradingkapital

Jeg vil begynne med valutahandel! Hvor mye penger behøver jeg for å starte?

Det fine med valutahandel er at du i dag kan begynne å spekulere med svært lite midler. I motsetning til for eksempel obligasjoner og enkelte andre verdipapirer, er det ikke nødvendig å starte med så mye penger. Fordelen med å starte i det små, er at du vil lære deg "spillet" før du begynner å satse stort.

Etter hvert som du blir mer stødig på tradingen kan du akselerere og satse mye mer, i forhold til din egen risikovillighet og størrelsen på din lommebok.

I starten er det nok med kanskje rundt 500-1000 kroner, alt etter hvilken megler du velger. Du kan selvfølgelig satse mer om du ønsker det også, men som sagt er det ikke dumt å få en grundig forståelse av risikoen samt finne en profitabel strategi før man risikerer sparepengene.

Nettmeglere

Hvilken megler du velger avhenger av hvordan du ønsker å tilnærme deg valutahandel.Her skal vi presentere de mest aktuelle meglerne, og på hvilke områder de er best egnet.

Her finner du en oversikt over nettmeglere.

Valutahandel og valutaderivater

Investorer som ønsker langsiktig eksponering i en annen valuta, kan vurdere en direkte valutahandel der man faktisk kjøper en valuta og selger en annen, altså det som enkelt kan beskrives som tradisjonell veksling av valuta. For spekulanter kan derimot handel i valutaderivater være mer hensiktsmessig.

Et valutaderivat er et avledet finansielt produkt, og man kjøper ikke valutaen i seg selv, men et underliggende instrument som speiler valutakursen til et valutapar. Eksempler er CFD-handel som vi allerede har vært inne på, samt opsjonshandel, futures, og binære opsjoner.

En av de vanligste måtene å handle med valuta på nettet er via CFD-er, men dete finnes også andre handelsmuligheter for den som ønsker å spekulere i valutakursene.

Nedenfor skal vi diskutere noen andre måter å ta del i valutamarkedet som ennå ikke har blitt omtalt.

Opsjoner og opsjonshandel i valuta

Valutahandel kan også utføres indirekte gjennom opsjonshandel. Med opsjoner får man en mulighet (men ingen plikt) til å kjøpe eller selge noe i fremtiden.

Futures og futureshandel i valuta

Det er også anledning til å handle i valutamarkedet gjennom futures. En future er avtalen som foreligger mellom to aktører der man har fastsatt at en fremtidig handel skal forekomme i fremtiden til bestemt pris og på bestemt tidspunkt. I motsetning til opsjoner er det her en plikt til å gjennomføre handelen, og begge parter forplikter seg til den fremtidige handel.

Binære opsjoner

Binære opsjoner gir i likhet med opsjoner en fremtidig mulighet til å gjennomføre en handel. Det er likevel mange forskjeller mellom de to. Risikoen kan være svært høy, men så kan det også være mulig å oppnå høy avkastning på kort tid. Man bør derfor forstå risikoen før man setter i gang å handle med egne penger.

Viktige valuta og valutapar

Valutaer handles alltid i par. Det er nemlig slik at når du handler valuta, så kjøper du én valuta, og samtidig som du selger en annen valuta.

Som eksempel la oss ta valutaparet USD/NOK (skrives også USDNOK, uten skråstrek. USD = dollar og NOK = norske kroner).

Basisvaluta og motstående valuta

I valutaparet USDNOK er USA basisvaluta (eng: base currency), og NOK er motstående valuta (eng: quote currency). Prisen, eller valutakursen, forteller oss hvor mye av den motstående valutaen man må gi for å få én (1) enhet av basisvalutaen.

De 7 mest populære valutapar

De mest populære valutaparene, altså de som handles mest, kalles for «de 7 store»:

EURUSD - Euro/USD

USDJPY - USD/Japanske Yen

GBPUSD – Britiske pund/USD

USDCHF – USA/Sveitsiske franc

USDCAD - USD/Canadiske dollar

AUDUSD - Australske dollar/USD

NZDUSD - New Zealandske dollar / USD

Som det fremgår av oversikten ovenfor er USD er den aller største valutaen i verden. Faktisk står den amerikanske dollaren for over 60% av markedet. Euroen er nest størst, med ca 25% av valutamarkedet.

Som en sidenotis, merk at selv om Canada også har dollar som valutaenhet, så brukes benevnelsen amerikanske dollar om USD og ikke om CAD, selv om begge landene tilhører det amerikanske kontinentet.

Et viktig poeng å få med seg er forøvrig som allerede nevnt; at valutaer alltid handles i par, og at valutakursen representerer hvor mye du må gi for én valuta (basisvalutaen) for å kjøpe en annen valuta (motstående valuta).

Valutamarkedet, verdens største finansmarked

En av de beste tingene med å være trader i valutamarkedet, er åpningstidene.

Siden valutamarkedet er verdensomspennende og ikke styrt av børser (slik som f.eks. aksjemarkedene i verden), er det heller ingen stengetider på ukedagene. Markedet er åpent 24 timer i døgnet fra søndag kveld til lørdag formiddag.

Altså er det bare en periode mellom lørdag og søndag at du ikke kan handle. Til forskjell er aksjemarkedet i Norge for eksempel kun åpent i vanlig arbeidstid (tidspunkt ikke oppgitt her da det varierer avhengig av helligdager osv).

Valutakursene endrer seg til stadighet, og de påvirkes av så mange variabler at det for folk flest er svært vanskelig å analysere alt som påvirker valutamarkedet. Derfor kaller mange valutahandel for en risikosport, men så skal vi også huske på at den som lærer seg å identifisere viktige identifikatorer kan utvikle profitable strategier.

Aktørene i valutamarkedet:

  1. Valutaspekulanter står for over 90% av handelsvolumet. Dette omfatter alt fra hobbytradere, proffe daytradere, investorer som strategisk plasserer penger i andre valuta enn den operative valutaen som benyttes, og andre som ønsker å tjene penger på de stadige endringene i valutakursene.
  2. Storbanker står også for en vesentlig del av handelen, og handler først og fremst på vegne av sine bankkunder.
  3. Bedrifter er også involvert i valutamarkedet gjennom transaksjoner på tvers av landegrensene.

Er det mulig å bli rik på valutahandel?

Det er definitivt mulig å tjene gode penger på å handle valuta, men det finnes ingen garantier for at man vil lykkes. Mange taper også penger, og man skal være særdeles risikovillig for å drive med spekulasjon i valuta.

Det er vesentlig å setter seg godt inn i de ulike aspektene ved valutahandel, slik som risiko, risikobegrensning, såvel som indikatorer som kan hjelpe å analysere markedet og gi de beste prognosene.

Hvis man tar del i valutamarkedet må man ha gode kunnskaper for å lykkes. Selv om man er godt informert finnes det likevel ingen garantier. Selv de beste valutaspekulanter har tapt mye penger, men det som skiller de aller beste fra de øvrige er at de alltid tjener mer enn de taper.

En god valutatrader må lære seg å identifisere hvordan og hvorfor markedet til stadighet endrer seg. Det er mikroskopiske endringer som vanskelig lar seg forklare, selv av de beste analytikere, men de større konjunkturene kan man både predikere frem i tid, såvel som å forklare hvorfor de faktiske endringene som forekommer faktisk fant sted.

Les også: Hvordan tjene penger på internett

Valutasikring

Valutahandel kan være motivert av andre årsaker enn spekulasjon. Det er altså ikke bare de som ønsker å oppnå høyest mulig avkastning på investert kapital som er involvert i det verdensomspennende valutamarkedet.

Noen aktører i valutamarkedet er ikke først og fremst interessert i å tjene penger, men deltar i handelen forde de ønsker å beskytte seg mot valutatap. Dette kan være bedrifter som opererer med flere forskjellige valutaer, typisk importbedrifter og eksportbedrifter.

Hvordan vite hvilke valuta det lønner seg å kjøpe?

Man kan lett skape ett inntrykk av at valutahandel er svært komplisert, men det trenger det ikke nødvendigvis være.

Sannheten er man kan gjøre gode analyser med bare noen få enkle verktøy.

Den eneste måten å vite hvilke valuta som lønner seg å kjøpe, er å se inn i fremtiden. Med andre ord kan ingen vite med sikkerhet hva som vil være lønnsomt. Selv om det ikke er mulig å forutse endringer i valutakurser, kan man gjøre analyser og på den måten forsøke å beregne sannsynligheter.

Du trenger ikke ha en sosialøkonomi-utdanning eller være en ener i matematikk for å lykkes med valutahandel. Faktisk er mange av verdens beste valutaspekulanter selvlærte, men det sier seg selv at man må ha gode kunnskaper om valutamarkedet for å lykkes. De lærte kanskje ingenting om hvordan man skulle trade i valutamarkedet på skolen, men mange har på egenhånd opparbeidet seg erfaring og utviklet profitable strategier som i dag har gjort at de har blitt både multimillionærer såvel som milliardærer.

For å gjøre en vurdering av hvilke valuta som det kan være lurt å handle, må man foreta analyser av markedet. Dette kan innebære å studere makroøkonomiske forhold, studere kurshistorikk eller annet.

Verktøy til å analysere kurshistorikk i valutamarkedet

Med verktøy fra enkelte nettmeglere har du muligheten til å sette opp gode analyser av kurshistorikk og få sanntidsinformasjon om fundamentale forhold i valutamarkedet. Med slike redskap innen teknisk analyse er det mulig å finne en profitabel strategi.

Sosial trading

Med sosial trading kan man kopiere de beste traderne, eller selv tjene penger på å bli kopiert. Dette kan også være en fin måte å lære seg markedet bedre å kjenne. Man kan være "flue på veggen" og se hvordan de beste traderne handler, og dette kan være veldig lærerikt.

Dette kan man for eksempel gjøre ved å ta i bruk sosial trading. Her kan man "surfe på bølgen" av andre investorers suksess, og dyktige tradere kan tjene penger utover det man oppnår i avkastning på handler, ved å selv få følgere.

Om noen kopierer dine profitable handler, vil du ikke bare få avkastning som resultat av handelen, men også tjene penger fordi noen har handlet hos deg.

Slik handles valuta på nett?

Det er mange måter å kjøpe og selge valutaer, og her er en oversikt over de viktigste:

Direkte valutahandel kan utføres i bank. Du oppretter for eksempel to bankkontoer, en i norske kroner og en i euro. Dermed kan du overføre penger mellom disse kontoene, og tjene eller tape penger deretter. Dette er en forholdsvis dyr måte å handle valutaer på, og er lite egnet til den som ønsker å handle aktivt flere ganger om dagen. I tillegg til å være en ulønnsom metode, er det en tungvindt metode og benyttes sjeldent av valutaspekulanter. Det å kjøpe og selge valuta direkte kan være aktuelt dersom man ønsker å posisjonere seg i en annen valuta over lengre tid. Direkte valutahandel er i mange tilfeller en lite praktisk form for valutatrading. Skal man drive med valutatrading finnes det andre muligheter som kan være bedre egnet.

CFD-handel i valuta. CFD-er er kanskje den mest praktiske måten å handle valuta hvis man skal drive med hyppige kjøp og salg, og dersom man ønsker å handle med marginer.

Forex trading. Den tradisjonelle måten å handle i valutaer på. Nøkkelord er handel i enkeltstående valutapar med giring/leverage, marginhandel, bruk av differansekontrakter, etc.

Futures handel av valutaer (Som på engelsk: «future» = fremtid). Det du kjøper her er en kontrakt, hvor du lover å kjøpe eller selge en valuta til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Kan utføres fra flere av de nevnte meglere på denne siden.

Opsjonshandel og valutaspekulasjon (Som på engelsk: «option» = valg/mulighet) gir deg muligheten til å handle valutaer i form av opsjoner. I motsetning til futures, er du med opsjoner IKKE pliktig til å fullbyrde kontrakten. Altså er det slik at du må kjøpe eller selge en valuta i henhold til opsjonskontrakten.

Sosial trading er også et alternativ, og kanskje det beste for de som ønsker å følge andre tradere, uten å fordype seg i valutahandel eller handel i andre verdipapirer som aksjer og indekser.

Omtalte aktiviteter innebærer vesentlig risiko. Leseren må sette seg godt inn i dette før eventuell handel med egne midler. Et annet godt råd er å aldri handle for penger man ikke har råd til å tape.

*All handel innebærer en risiko for tap. Vær oppmerksom på at handel i finansielle instrumenter som innebærer belåningsgrad, slik som CFD, er forbundet med høy risiko. Vær sikker på at du har forstått denne risikoen, og handle kun for penger du kan akseptere å tape. Denne informasjonen må ikke tas som investeringsråd, og er kun ment som en diskusjon rundt hvilke muligheter som finnes.